Disclaimer - Musical Reports

Disclaimer

Musical Reports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, onjuistheden of informatie verstrekt op de aan ons gekoppelde websites.

Alle teksten weergegeven op deze website mogen op geen enkele wijze gereproduceerd worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Om een verzoek te plaatsen tot reproductie kunt u contact opnemen met de redactie via: redactie [@] musicalreports.nl.

Gebruikte foto’s zijn eigendom van de orgineel rechthebbenden. Wij trachten bij elke foto te vermelden wie de orgineel rechthebbende is, is dit niet het geval bij uw foto of heeft u bezwaar tegen het feit dat uw foto geplaatst is op deze website? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via: redactie [@] musicalreports.nl. Wilt u gebruik maken van een foto gemaakt door één van de fotografen van Musical Reports dan kunt u ook contact met ons opnemen.

Wanneer u zich persoonlijk aangesproken voelt door een tekst, geplaatst op deze website willen wij u verzoeken om uw bezwaar aan ons te melden. In dit geval kunnen we gezamelijk tot een oplossing komen. Ook dit kunt u doen via: redactie [@] musicalreports.nl.

Tot slot willen wij u er op wijzen, dat wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid tot reageren, dat u dan aan enkele regels gebonden bent:
– Er dient met respect met en over elkaar gesproken te worden
– Grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd
– De mogelijkheid tot reageren is niet bedoeld om uw website of product te promoten
– Alleen onderwerp gerelateerde reacties zijn toegestaan
– De redactie heeft het recht om reacties (waar nodig/gewenst) te verwijderen

Wanneer u een reactie leest waarvan u denkt dat deze niet overeen komt met de hierboven genoemde voorwaarden, dan horen wij dat graag van u via: redactie [@] musicalreports.nl.

Vragen over deze disclaimer kunt u stellen via het reeds eerder genoemde e-mail adres.