What’s in a name (1)

Bijna elke musicalfan heeft ooit wel eens geroepen: “Waarom casten ze nu die persoon om zijn bekende naam en niet een onbekend iemand die beter is of kan zijn?” Ongetwijfeld zullen de producenten die deze keuze maken hier een goede reden voor hebben. Albert Verlinde bekende al eerder dat hij Jim en Kim-Lian van der Meij cast voor rollen zodat hij onbekend talent ernaast kan zetten. Maar wat is nu eigenlijk de daadwerkelijke invloed van een bekende naam? In de psychologie zijn veel verschillende theorieën ontwikkeld die een antwoord op deze vraag zouden kunnen geven.

In de column ‘What’s in a name’ wordt uitgezocht wat die psychologische theorieën er over te zeggen hebben. Om dit op een juiste wijze te kunnen doen zal deze column in verschillende delen verschijnen. Onderwerpen die in ieder geval terug zullen komen zijn: een introductie: hierin wordt de basis gelegd voor wat komen gaat; de positieve invloed van een bekende naam, de negatieve invloed van een bekende naam en een slotbeschouwing waarin een conclusie wordt getrokken.

Het is belangrijk om te weten dat geen van deze theorieën de volledige waarheid bevat. Sommige theorieën kunnen dan ook tegenstrijdig zijn. Dit komt omdat verschillende mensen anders naar hetzelfde onderwerp kunnen kijken; zo ook binnen de psychologie. Om alles goed te kunnen verduidelijken wordt hieronder eerst een fictieve situatie geschetst die als uitgangspunt gebruikt zal worden.

Dennis van Duisterman speelde al vanaf jonge leeftijd in de bekendste soapserie van Nederland. Nu de serie ruim tien jaar speelt is hij één van die weinige gezichten van het begin van de serie die er nog steeds bij is. Zo nu en dan maakt Dennis een uitstapje naar het toneel dan speelt hij in toneelstukken. Ook dit doet hij goed aldus de recensenten. Dennis is een fervent schnabbelaar, ofwel hij pikt overal zijn graantje mee. Dit leidt ertoe dat Dennis wekelijks meermaals buiten de soapserie wel op de buis verschijnt, danwel als gast in een show, danwel als onderwerp of geïnterviewde in een showbizzprogramma. Dennis heeft een grote schare fans opgebouwd die hem trouw volgen. Verder kan er vanuit gegaan worden dat elke willekeurige persoon die op straat loopt de naam Dennis van Duisterman op zijn minst herkent en waarschijnlijk zelfs kan zeggen bij wie deze naam hoort. Dennis zingt al jaren op amateurniveau, in de soap waarin hij speelt mag hij dit zo nu en dan laten horen. Niet dat Dennis qua zang een hoogvlieger is, maar dat is zijn personage in de soap ook niet. Musicalproducent ‘Musicals on stage’ zag dit als de kans en koos Dennis voor een grote rol in een grote musical.

Wat bewoog musicalproducent ‘Musicals on stage’ om een matige zanger aan te nemen voor een grote rol in een grote musical? Ongetwijfeld zag deze producent hoge verkoopcijfers in het verschiet liggen. Maar waarom? Uitgaande van het feit dat veel mensen Dennis kennen en hem goed en professioneel vinden, kunnen we hier het begrip ‘priming’ introduceren. Priming wil zeggen dat iets een bepaald beeld oproept wat vervolgens kan leiden tot een handeling (Vonk, 2007).

In het geval van Dennis betekent dit dat Dennis een gevoel van professionaliteit en kwaliteit oproept bij het publiek. Wanneer vervolgens geadverteerd wordt met het feit dat Dennis in een grote musical speelt zal iemand sneller geneigd zijn om een kaartje te kopen omdat de naam van Dennis in verband wordt gebracht met kwaliteit en professionaliteit.

Dit is natuurlijk niet de enige manier waarop een bekende naam invloed heeft. In de volgende delen van de column ‘What’s in a name’ zal er stil worden gestaan bij al die andere manieren van verklaren.

Sebas Verboom

Vonk, R. (2007). Sociale psychologie. Groningen: Wolters-Noordhof

Geschreven op: 29 november 2009
Gepubliceerd op: 1 december 2009

Mogelijk ook Minteressant...

COOKIES: Musical Reports maakt gebruik van cookies om uw website ervaring te optimaliseren. Het niet accepteren van cookies kan resulteren in een onjuiste weergave van deze website of het niet functioneren van verschillende functies.

Klik hier voor meer informatie: Privacy & Cookies