Definitief einde Musical Awards Gala

Dit jaar zal er definitief geen Musical Awards Gala te zien zijn over seizoen 2011/2012. Er zullen ook geen awards worden uitgereikt. Vanaf volgend jaar worden de awards met de toneelprijzen samengevoegd.

De jaarlijkse toekenningen van de VSCD-theaterprijzen en de nationale Musical Awards zijn niet meer weg te denken uit de wereld van het theater en de musical. Door de initiatiefnemers  is vastgesteld dat deze prijzen eenzelfde ambitie nastreven: het eren van de podiumkunstenaars en de bevordering van deze kunstvormen. Waarom dan niet de krachten bundelen?

De betrokken partijen onderzoeken in nauw overleg met Bureau Promotie Podiumkunsten en de AVRO of de jaarlijkse uitreiking van de podiumprijzen – waaronder de traditionele theaterprijzen als de Louis d’Or en de Theo d’Or en de Musical Awards – gecombineerd kunnen worden tijdens een gala-avond in een geheel nieuwe opzet. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat de beoordeling van de desbetreffende prestaties voor het theater toevertrouwd blijft aan de eigen onafhankelijke jury’s en de beoordeling voor de musical op de wijze waarop dat nu gebeurt.

Het overleg over de nieuwe opzet verkeert nog in een pril stadium, maar de eerste gesprekken zijn veelbelovend. Wel is reeds gebleken dat de voorbereiding en de organisatie ervan de nodige tijd zullen vergen. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van de Stichting Musical Awards besloten dit theaterseizoen geen Musical Awards toe te kennen en alle energie en financiële middelen te besteden aan de nieuwe opzet van het gala.

Het ligt in de lijn der verwachting dat het gala in de nieuwe opzet voor het eerst zal plaats vinden aan het begin van het theaterseizoen 2013-2014, waar dus de prijzen voor het seizoen 2012-2013 worden uitgereikt.

Bij de opzet van het gala zijn de volgende organisaties betrokken: Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Stichting Musical Awards (SMA), Bureau Promotie Podiumkunsten (BPP), AVRO.

Mogelijk ook Minteressant...

COOKIES: Musical Reports maakt gebruik van cookies om uw website ervaring te optimaliseren. Het niet accepteren van cookies kan resulteren in een onjuiste weergave van deze website of het niet functioneren van verschillende functies.

Klik hier voor meer informatie: Privacy & Cookies