Het Fonds Podium Kunsten kent M-Lab geen meerjarige subsidie toe

Het Fonds Podium Kunsten kent het M-Lab geen meerjarige activiteitensubsidie toe voor de periode 2013-2016. De bezuinigingen krijgen een gezicht. Het aantal instellingen dat het Fonds meerjarig kan honoreren loopt terug van 118 naar 80, terwijl op basis van de beoordeling bijna het dubbele van dit aantal voor subsidie in aanmerking komt. Het M-Lab loopt hier €378.000 mis. Wat de gevolgen zijn is nog niet duidelijk.

De commissie stelt vast dat M-Lab weliswaar nieuw repertoire ontwikkelt, maar dat dit repertoire niet ook door andere gezelschappen wordt uitgevoerd. Daarnaast is de commissie van mening dat de impact van de ambitie van M-Lab om het genre musical te vernieuwen, vooralsnog beperkt blijft. In hoeverre voormalige makers en uitvoerenden van M-Lab-producties erin slagen om de vernieuwing verder uit te dragen, wordt niet toegelicht in de aanvraag. Op grond hiervan adviseert de commissie om de toeslag niet toe te kennen.

Deze subsidie werd door M-Lab aangevraagd om een essentieel gat in de begroting te vullen dat ontstond na het wegvallen van de meerjarige ondersteuning vanuit de Basisinfrastructuur van het ministerie van OCW. Naast de subsidie wordt M-Lab ondersteund door een substantiele bijdrage van de VandenEnde Foundation en een groot aantal andere sponsoren.

“We zijn teleurgesteld dat een bij publiek, critici en makers succesvolle instelling niet wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten Wij zullen de argumentatie van het Fonds dan ook zorgvuldig bestuderen en aan de hand daarvan in gesprek met hen gaan. Verder zijn we op zoek naar oplossingen hoe we onze doelstellingen toch kunnen bereiken. Daarvoor hebben we een aantal alternatieve scenario’s voor ogen. Samen met het team en het bestuur van M-Lab zullen we er alles aan doen om te blijven bestaan, maar zeker is dat we daar hulp van andere fondsen, bedrijven en particulieren bij nodig hebben. Voor de musicalcultuur in Nederland is het een groot verlies als het musicaltheater zich niet, naast de volledig commerciele musicals, kan ontwikkelen met nieuwe kleine producties en met nieuw talent. Want dat is waar M-Lab voor staat” aldus Ton Fiere, algemeen directeur.

Mogelijk ook interessant...

COOKIES: Musical Reports maakt gebruik van cookies om uw website ervaring te optimaliseren. Het niet accepteren van cookies kan resulteren in een onjuiste weergave van deze website of het niet functioneren van verschillende functies.

Klik hier voor meer informatie: Privacy & Cookies